Trafikutskottets ordförande besökte Ystad Hamn

Onsdagen den 12 februari besökte ordföranden i Riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S), och Socialdemokraternas sjöfartspolitiske talesman Lars Johansson, Ystad Hamn Logistik AB.

På agendan stod infrastruktur, miljö och hamnens betydelse för Sverige gällande gods-och passagerartrafiken till Öst- och Centraleuropa.

De två riksdagsledamöterna blev under dagens besök vägledda i hamnen av Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB. Politikerna fick information om den bristande infrastrukturen norr om hamnen, hamnens just nu största trafikmässiga utmaning.

”Vi måsta ha bättre infrastruktur till Ystad Hamn för att hamnen ska kunna fortsätta den positiva tillväxt som vi har upplevt under de senaste åren. Därför betyder det mycket att Anders Ygeman och Lars Johansson i dag har sett utmaningarna med egna ögon”, sa Björn Boström efter dagens besök.

Politikerna upplystes under besöket om hamnens positiva utveckling 2013 som bland annat bjöd på nya rekord i godsvolymen – som till stor del berodde på tillväxten i trafiken till och från Polen. Under rundturen fick riksdagspolitikerna även möjlighet att se Ystad Hamns 35 miljoner kronors miljösatsning – en landströmsanläggning som reducerar CO2-utsläpp och ljudnivån från färjorna i hamnen.

Dagens besök är ett led i den långsiktiga satsning som Ystad Hamn Logistik AB arbetar med för att öka medvetenheten hos politiker och andra beslutsfattare.

"Vi har fortfarande en lång väg att vandra för att öka förståelsen för vilken betydelse vår hamn har för utvecklingen i hela södra Sverige. Sakta men säkert börjar vårt arbete ge positiva resultat och det var extra glädjande att ha trafikutskottets ordförande på besök hos oss idag”, avslutade Björn Boström.

Från vänster Lars Johansson, hamnens VD Björn Boström och ordföranden i Trafikutskottet Anders Ygeman

Från vänster Lars Johansson, hamnens VD Björn Boström och ordföranden i Trafikutskottet Anders Ygeman

Publicerad 2014-02-16, Uppdaterad 2014-03-06