Ystad Hamn diskuterade framtiden i Sveriges riksdag

Onsdagen den 23 oktober 2013 bjöd Ystad Hamn in riksdagsledamöter till en informationskväll i Riksdagshuset i Stockholm. Tillsammans med tre viktiga samarbetspartners från Östersjöområdet mötte Ystad Hamn riksdagsledamöterna för att sätta framtidens hamnar, infrastruktur och tillväxt på dagordningen.

Med den spexiga titeln ”Var hamnar framtiden – Ystad Hamn vet!” var tonen satt för vad som skulle komma att diskuteras. Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB berättade under kvällen om Ystad Hamns betydelse för Sveriges exportindustri och om godstransporten från och till Östersjöområdet, samt om framtidsmöjligheterna med hamnens samarbetspartners i Polen och Baltikum.

”Det är inte många politiker i Riksdagen som vet att Ystad Hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn och den 10:e största när det gäller gods. Det är ännu färre som vet att Ystad Hamn under 2012 hade en rekordökning i passagerarantal, trots lågkonjunkturen. Den låga kännedomen om hamnen var en av anledningarna till att vi bjöd in riksdagsledamöterna till en middag i Stockholm. Vi ville skapa en möjlighet att berätta om vårt dagliga arbete och vilken betydelse det arbetet har för den regionala tillväxten.” sa Ystad Hamns VD Björn Boström.

Samarbetspartners från Polen och Danmark

Ystad Hamn är en knutpunkt i Östersjön och har sex dagliga avgångar till Świnoujście i Polen och tre till åtta dagliga avgångar till Rønne på den danska ön Bornholm. Ystad Hamns samarbetspartners från Polen och Danmark var därför också medbjudna till riksdagen. Cheferna för de polska rederierna Unity Line och Polferries berättade om gods- och passagerartrafiken till Skandinavien, om Ystad Hamns viktiga betydelse för rederierna och om framtiden.

John Steen-Mikkelsen, VD för det danska rederiet Færgen, var också med på middagen och berättade om det speciella förhållande Bornholm och Ystad emellan, då nästan all trafik mellan Danmark och Bornholm går via Ystad. Mer än 1,3 miljoner människor reste 2102 via Ystad till eller från Bornholm.

Att rederierna ser Ystad Hamn som en viktig och långsiktig partner framgick mycket tydligt av den uppbackning hamnen fick under kvällen. ”Det var av stor betydelse att stora rederier som Polferries, Unity Line och Færgen fanns med på middagen så att vi tillsammans kunde göra politikerna i Stockholm uppmärksamma på vårt arbete. Infrastrukturen är en viktig del i tillväxtprocessen, och det är viktigt att politikerna prioriterar infrastruktur som skapar tillväxt. Därför ska vi hela tiden tänka på hur vi kan bana väg framöver. Med tanke på de goda diskussioner vi förde under middagen ser jag fram emot ytterligare dialog så att vi kan lyfta infrastrukturen och Ystad högre upp på den politiska dagordningen”, avslutade Björn Boström.

Ystad Hamn bjöd in riksdagsledamöter till en informationskväll i Riksdagshuset i Stockholm.

Ystad Hamn bjöd in riksdagsledamöter till en informationskväll i Riksdagshuset i Stockholm.

Publicerad 2013-10-24, Uppdaterad 2014-03-06