Ystad Hamn i Riksdagen

Intresset för Ystad Hamn och den positiva utvecklingen har även nått Riksdagen, och hamnens VD Björn Boström gjorde därför ett besök där den 20-21 mars i år.

Den positiva utvecklingen i såväl bornholms- som polentrafiken till och från Ystad har även nått våra beslutsfattare i Riksdagen. Intresset är stort för Sveriges tredje största färjepassagerarhamn och den största när det gäller färjetrafik till och från Polen. Samtalen kom att handla såväl om infrastruktur till och från Ystad som om miljöinvesteringar, bl.a. hamnens landströmsanläggning. Att Ystad Hamn har stor betydelse och är viktig för det internationella transportflödet står helt klart och det är också därför det är viktigt att infrastruktursatsningar görs i det sydöstra hörnet av Skåne. Riksdagsledamöterna visade ett stort intresse för hamnens utveckling och uppföljning kommer att ske framöver.

På bilderna nedan ses några av de Riksdagsledamöter som träffade hamnens VD i Riksdagshuset.

Hamnens VD Björn Boström med Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande i Trafikutskottet.

Leif Pettersson (s), Lars Johansson (s) samt Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (s) tillsammans med hamnens VD Björn Boström.
Jonas Jacobsson-Gjörtler (m), hamnens VD Björn Boström samt Olof Lavesson (m).


VD Björn Boström med Leif Jacobsson (s).

Magnus Sjödahl (kd) och hamnens VD Björn Boström.

 

Publicerad 2013-04-09, Uppdaterad 2014-03-06