Paneldebatt_Folkemode_2019.jpg

Ystad Hamn knyter band med danska makthavare

Under årets upplaga av Folkemødet, Danmarks motsvarighet till Almedalsveckan, har Ystad Hamn genom möten med danska aktörer och paneldebatt med både svenska och danska intressenter återigen satt strålkastarljuset på den gränsöverskridande problematiken kring väg E65, inte minst underkapaciteten.

Folkemødet äger årligen rum på den danska ön Bornholm utanför Skånes sydostkust. Till Rønne på Bornholm går minst fyra gånger per dygn en snabbfärja från Ystad Hamn. Under årets upplaga av Folkemødet, politikerveckan som har den svenska Almedalsveckan som inspiration, har Ystad Hamn tagit tillfället i akt att informera danska beslutsfattare om hur man i dagsläget arbetar med att förbättra väg E65, samt tillsammans arbetat fram konkreta förslag för hur ett gränsöverskridande samarbete om frågan kan se ut.

Funktionen av väg E65 har länge varit en fråga som engagerat både danskar och svenskar. För både boende på och besökande till Bornholm är väg E65 som går mellan Ystad och Malmö snarast att betrakta som en dansk led på svensk mark mellan Bornholm och Köpenhamn. Såväl svenskar som danskar blir således lidande till följd av olyckor, köer och förseningar, och under Folkemødet har Ystad Hamn tagit initiativ för att hitta gränsöverskridande lösningar på det som kallats ”ett danskt problem på svensk mark”.

”Mötena på Bornholm är väldigt givande. Vi möts ansikte mot ansikte med danska makthavare och kan ses, prata om våra gemensamma svårigheter och komma fram till lösningar. Dessutom har vi möjlighet till möten mellan relevanta svenska makthavare och deras danska motsvarigheter så att de kan knyta kontakter och utbyta tankar och idéer sinsemellan”, säger Ystad Hamns VD, Björn Boström.

Förutom möten mellan bland andra företrädare för Ystads kommun och Bornholms Regionskommune arrangerade Ystad Hamn fredagen den 14 juni en paneldebatt med representanter från svenska Trafikverket, Dansk Erhverv, Ystads kommun och Bornholms Passagerarförening. Debatten med efterföljande nätverksmingel utmynnade i flera konkreta samarbetsförslag, bland annat gällande en ökad dialog mellan den danska och svenska staten kring finansieringen av en framtida utbyggnad.

”Vi hoppas att vi genom att informera om problematiken och de förutsättningar som finns i Skåne och Sverige, ska kunna bidra till att både våra danska och svenska samarbetspartners och politiska kontakter ska vilja samarbeta för att lösa den här problematiken”, säger Björn Boström.

Väg E65 mellan Ystad och Malmö är idag delvis en 1+1-väg och inne i Ystad på vissa sträckor hastighetsbegränsad till 30 km i timmen. För att underlätta för resenärer och transporter på vägen till och från Ystad Hamn är detta en av Hamnens prioriterade frågor.

Publik

 

Publicerad 2019-06-19