Ystad Hamn och Åhus Hamn i samarbete

Ystad Hamn Logistik AB och Åhus Hamn & Stuveri AB har beslutat att inleda ett strategiskt samarbete.

De båda hamnarna avser samarbeta om följande:

  • strategiska utvecklingsfrågor mot gemensamma mål som konkurrenskraft för etablerade företag eller nyetablering av företag i Skåne
  • utveckling av infrastruktur som gynnar bolagens kunder och regionen, som bolagen är verksamma i
  • logistikutveckling i sydöstra Skåne
  • strategisk marknadsföring för ökat handelsutbyte med länderna på södra och östra sidan av Östersjön

Ett gemensamt varumärke för detta samarbete kommer att presenteras senare under hösten.

Företagen kommer också att söka samarbete kring vissa konkreta operativa frågor, såsom kompetensutveckling, IT-system, upphandlingar, miljöfrågor och krishantering.

Hamnbolagen kommer att fortsätta som två separata bolag och all avtals- och affärsverksamhet kommer att hållas åtskild i respektive bolag. Samarbetet påverkar på inget sätt ägandet i respektive bolag. All personal kommer fortsatt att behålla sina anställningar hos respektive arbetsgivare.

”- Det ställs många, ofta kostsamma, krav på svenska hamnbolag och därför tror vi att det kommer att gynna både kunder och ägare att fler hamnbolag samarbetar. Våra bolag har många likheter och kompletterar varandra på ett sätt, som gör att vi kommer att kunna leverera en bättre kundnytta och bidra till en effektiv och miljövänlig transport- och logistikhantering i Skåne och södra Sverige, säger bolagens verkställande direktörer Björn Boström i Ystad och Fredrik Åsare i Åhus.”

Beslut om samarbete har tagits av respektive styrelse under sommaren och har föregåtts av ett halvårslångt samverkansarbete mellan ledningsgrupperna och presidierna i de båda hamnarna. De båda bolagens presidier träffas i Ystad under eftermiddagen den 28 augusti för att officiellt inviga samarbetet, som påbörjas omedelbart.

VD:arna i Åhus och Ystad Hamn skakar handFredrik Åsare, VD i Åhus Hamn & Stuveri AB skakar hand med Björn Boström, VD i Ystad Hamn Logistik AB.

Publicerad 2014-08-28, Uppdaterad 2014-09-01