Ystad Hamn stärker sin roll i det intereuropeiska transportnätverket

Ledningen för Ystad Hamn Logistik AB besökte tillsammans med Thomas Lantz, vice ordförande i Regionfullmäktige i Skåne och medlem i styrgruppen för CETC (Central European Transport Corridor), Marskalken för Västpommern i Szczecin för att diskutera den positiva utvecklingen av transporter mellan Ystad och Świnoujście samt E65:ans betydelse för Skåne och resten av länderna denna passerar.

 

Trafiken Ystad-Świnoujście har under många år haft en stabil ökning och anses av EU såväl som av svenska staten som mycket viktig. Inom EU är Ystad Hamn utpekad som s.k. Comprehensive Port och av svenska staten som en s.k. Central Hamn. Den viktiga transportkorridoren följer E65:ans sträcka från Malmö via Ystad-Świnoujście ned genom den europeiska kontinenten (förutom Polen även Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kroatien, Bosnien, Hercegovina, Montenegro, Kosovo, Makedonien och Grekland) och är en förutsättning för en stor del av den europeiska transportnäringen.

Under mötet med Marskalken för Västpommern, Olgierd Geblewicz, överenskoms att under våren 2014 genomföra en konferens i Ystad på temat E65 och hur utvecklingen ska drivas.

  Henrik Plantin, Kaj Jönsson, Olgierd Geblewicz, Björn Boström, Thomas Lantz

På bilden: Henrik Plantin, Kaj Jönsson, Olgierd Geblewicz, Björn Boström, Thomas Lantz

Publicerad 2013-11-30, Uppdaterad 2014-03-06