Ystad Hamn fortsatt en av Sveriges största hamnar

Framgångarna fortsätter för Ystad Hamn. Dagsfärsk statistik från Sveriges Hamnar visar att Ystad Hamn behåller sin ställning som Sveriges 10:e största hamn. Hamnen är en av få i toppen som visar en positiv utveckling med en ökning på 10% i godsvolym under 2013. ”Förklaringen är den stora volymökningen i den polska färjetrafiken, och ett väl fungerande partnerskap med rederierna” säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn.

Ystad Hamn är känd för sin stora färjetrafik. Rederiet BornholmerFærgen seglar mellan tre och åtta dagliga turer till Rønne på den danska ön Bornholm och rederierna Unity Line och Polferries tillsammans sex dagliga turer till Świnoujście i Polen. Denna trafik gör Ystad Hamn till Sveriges andra största järnvägsfärjehamn och tredje största färjepassagerarhamn. Det strategiska läget med den kortaste överfarten till Bornholm respektive Polen är en av orsakerna tillsammans med närheten till resten av Skandinavien och inte minst hamnens servicenivå. Vi är naturligtvis både glada och stolta över framgångarna, fortsätter Björn Boström. Ett väl fungerande partnerskap tillsammans med rederierna är receptet på framgång.

Så här ser Ystad Hamns placering ut vid årsskiftet bland Sveriges Hamnar:

Antal

Placering

Järnvägsvagnar

2

Passagerare

3

Personbilar och bussar

3

Lastfordon

5

Anlöp

5

Godsvolym i ton

10


(Källa: Sveriges Hamnar)

Ystad Hamn arbetar hårt för att infrastrukturen till och från Ystad, framförallt Europaväg 65 genom Ystad till hamnen, ska förbättras. Den stigande volymen fordon via hamnen i kombination med övrig utveckling i sydöstra Skåne kräver nu en ordentlig insats av Trafikverket för förbättrande av infrastrukturen. Förbättringen måste påbörjas nu för att säkerställa den fortsatt ökande trafiken såväl till Bornholm som till Polen, säger Björn Boström avslutningsvis.

 

 Volymöknining Ystad Hamn

Publicerad 2014-04-26, Uppdaterad 2014-04-28