Ystad Hamns utveckling på agendan i Riksdagen

Torsdagen den 24 september bjöd Ystad Hamn, Ystads kommun och trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) in politiker till ett möte i Riksdagen. Mötet ämnade diskutera hamnens utmaningar och framtid.

Under mötet i Riksdagen med representanter från Trafikutskottet, Europarådet, Nordiska rådet och Utrikesutskottet fastslogs att frågan om Ystad Hamns utveckling inte endast berör Skåne utan hela landet. Trafiken till Ystad från Bornholm och Polen ökar ständigt och Ystad blir en allt viktigare port för ökad handel och turism med östländerna. I och med att efterfrågan ökar måste kapaciteten i hamnen förbättras.

”Hamnen har en tydlig framtidsvision och ämnar växa tack vare aktiva färjerederier som Polferries, Unity Line och BornholmerFærgen. Men för att utvecklingen i hamnen ska bli möjlig måste vi även få till en förändring på landsidan” sa Björn Boström, VD Ystad Hamn Logistik AB vid gårdagens möte.

Med en växande stad och en utökad färjetrafik behövs bra infrastruktur, särskilt på Europaväg 65 mellan Malmö och Ystad. Detta är viktigt inte endast för Ystad utan för hela Skåne och Sverige för att öka möjligheten för att skapa jobb och tillväxt i landet. I dagsläget finns ett antal problem på sträckan och behovet av att göra leden mer trafiksäker samt framkomlig är stort.

”Vi vill lyfta frågan om Ystads utveckling på den politiska agendan och ser det som lovande inför framtiden att det finns ett stort intresse för hamnen inte endast på lokal och regional men även nationell nivå. Gårdagens möte är ett kvitto på att vårt jobb bär frukt och att politikerna börjar inse de möjligheter som finns i att investera i Ystad i framtiden” sa Björn Boström.

Med på plats från Ystads kommun fanns Per-Einar Larsson (M), Ledamot i Hamnutskottet Ystad Kommun, Eva Bramsvik-Håkansson (C), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen samt Roger Jönsson (S), Ordförande i Kommunstyrelsens Hamnutskott.

Gårdagens möte i Riksdagen

Publicerad 2015-09-25