Ytterligare ett år med ökade volymer – och nya rekord. Igen!

Ystad Hamn nådde ytterligare ett år nya rekordnivåer. Såväl godset som lastfordon, personbilar och passagerare ökade – igen!

När statistiken för året sammanställts kan Ystad Hamn återigen se tillbaka på en rekordperiod. Såväl 2015, 2016 som 2017 slog hamnen nya rekord och denna trend fortsatte även under 2018. Det är såväl gods och lastfordon som passagerare och personbilar som fortsätter att öka, och Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström kan åter nöjt konstatera att verksamheten i hamnen går mycket bra. ”Det är riktigt glädjande att våra och våra kunders ansträngningar tillsammans med en fortsatt tillväxt i marknaden ger utdelning. Ystad Hamn är en av Sveriges största hamnar” säger han. Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm, den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen. Ökningen av passagerare står till största delen att finna i trafiken till Bornholm emedan ökningen av gods rör den polska trafiken.

Antalet järnvägsvagnar fortsatte att minska, vilket har skett under lång tid. Antalet bussar har en bra ökning vilket i första hand beror på att Bornholmslinjen, sedan de tog över trafiken Ystad-Rönne, har sin egen busslinje från Köpenhamn och bussen följer där med på färjan. Men även antalet bussar i polentrafiken har ökat under året.

Såväl Polferries som Bornholmslinjen har utökat sin trafik med fler turer jämfört med föregående år.

Så här ser statistiken ut i siffror:

Publicerad 2019-01-18