IMG_0683.jpg

Nationella mål

Förskolans läroplan

Vårt uppdrag och utbildningen på Nybrostrands förskola utgår och styrs av Skolverkets läroplan. Läroplanen utgör grunden för all utbildning på föskolan.

Vill du veta mer, se förskolans läroplan. 

Publicerad 2021-03-18, Uppdaterad 2023-08-30