Våra fokusområden

 

Skolans Fokusområden 2018-2019 är:

Betyg/Bedömning 

Personalen arbetar utifrån att bli säkrare i bedömning av elevers förmågor i undervisningen och att betygsättningen för elever sker på ett rättvist, genomarbetat och rättssäkert vis.

Digitalisering

Vi arbetar med att implementera utvecklingsenhetens IT-plan samt upprätta vår egen. 

Elevinflytande

Elevernas reella inflytande på undervisningen skall öka och genomsyras av delaktighet.

Publicerad 2018-08-20, Uppdaterad 2019-08-22