Grundskolor i Ystad

Kommunala grundskolor

Centralort Ystad
Landsbygd väster Landsbygd öster

Backaskolan

Edvinshem/Edvinshus

Källan

Norreportskolan

Västerport

Grundsärskolan

 

Svarte
Svarteskolan


Sövestad
Sövestads skola


Hedeskoga
Hedeskoga skola

Köpingebro
Köpingebro skola
 
 
Löderup
Löderups skola

 

Fristående grundskolor

Centralort Ystad    

Kunskapsskolan

Villa My

 

 

 

     
Publicerad 2016-03-31, Uppdaterad 2021-04-16