Skolans Vision

Trygga individer med mod att möta framtiden!

Vi arbetar för att eleverna på Hedeskoga skola ska:

- känna nyfikenhet i lärandet
- känna arbetsglädje
- ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället nu och i framtiden.
- planera, genomföra och utvärdera sina arbeten
- få en god självkänsla 
- ha inflytande över sitt skolarbete 

På Hedeskoga skola ska alla barn känna att:

De blir sedda.
De blir utmanade.
De får god självkänsla.

 

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2021-01-25