Föräldrasamverkan

"Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång
skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars
utveckling och lärande". (LGR 11 sid 16)

På Backaskolan har vi ”Öppet hus”. Det innebär att alla föräldrar/vårdnadshavare alltid är välkomna att besöka oss.

Föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att engagera sig genom att bland annat delta på föräldramöten.

I varje årskurs väljs under höstens föräldramöten klassföräldrar. De kan tillsammans planera för verksamhet utanför skolan, där de skapar nätverk och lär känna varandra och barnen, till exempel gemensam loppis, bollspelskväll på skolgården eller picknick på stranden.

Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2022-08-17