Öppettider

Besöka skolan - Ni är alltid välkomna att vara med Ert barn i skolan. För att de olika grupperna skall kunna bygga upp en harmonisk arbetssituation önskar vi att få arbeta utan föräldrabesök de tre första skolveckorna. 

Vi önskar alltid att ni aviserar Ert besök några dagar innan Ni önskar vara med. Skolan avgör om det passar med besök vid det föreslagna datumet / tiden.

Skoldagen börjar kl 8.00 varje dag för alla klasser från förskoleklass till årskus sex. 
Skolanslokaler öppnar kl 7:55. Ärni i behov av omsorg innan ansök om fritidsplats via e-tjänst på kommunens hemsida.
Skolan ansvarar före kl 7:55 endast för fritidshemsbarnen.

Fritidshemmet har öppet mellan 6.00 och 18.00. 

Publicerad 2021-06-15, Uppdaterad 2023-08-28