Avdelningar på Backaskolan

Backa år 1 0738-538502

Backa år 2 0721-703181

Backa år 3 0722-211824

Backa år 4 0733-014098

Backa år 5 0738-538472

Backa år 6 0738-538486

Hasselbacken förskoleklass och fritidshem: Mobil: 0709-477397
Trollbackenförskoleklass och fritidshem: Mobil: 0709-477705
Kompisfritids: Mobil: 0709-477535 

SvA: 0701-6405544

Kurator: 0411- 57 80 40 Mobil:0709-917049

Skolsköterska: 0411-577505

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2024-01-15