Avdelningar

Förskoleklass/Fritidshem:

Hasselbacken: 0411-577397   0709-477397
TvåBacken: 0738-538472
Trollbacken: 0411-577705   
Trollbackens fritidshem  072-221 18 24
KompisFritids:  0709-477535


Skolans telefonnummer:

Årskurs 1   0738-538472
Årskurs 2   0722-211824
Årskurs 3   0738-538502
Årskurs 4   0721-703181
Årskurs 5   0738-538486
Årskurs 6   0733-014098


Idrott   0709-477387

Spec lärare 4-6   0738-538558

SvA   0701-405544

Biträdande Rektor  Terese Larsson 0722-420544

 

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-08-26