Avdelningar

Förskoleklass/Fritidshem:
 
Hasselbacken: 0411-577397   0709-477397
TvåBacken: 0738-538472
 
Trollbacken: 0411-577705   
Trollbackens fritidshem  072-221 18 24
Kompis Fritids:  0709-477535
 
Skolans telefonnummer:
Årskurs 1   0722-211824
Årskurs 2   0738-538502
Årskurs 3   0738-538472
Årskurs 4   0738-538486
Årskurs 5   0733-014098
Årskurs 6   0721-703181
 
Idrott   0709-477387
Spec lärare 4-6   0738-538558
SvA   0701-405544
Hälsopedagog Terese Larsson 0722-420544

 

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-08-28