Grön flagg

Grön flagg 2018 - 2019 
Klicka på länken

Grön Flagg presentation

I juni 2018 fick vi godkänt från Grön flagg kring våra tre områden.  

Syfte

I vår hållbara utveckling handlar det om att få ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. I den pedagogiska processen arbetar vi utifrån elevdemokrati i samråd med ansvariga för Grön flagg. Representanter från klasserna bildar Grön Flagg rådet.

Mål

Hur vi ska förhålla oss till vårt jordklot utifrån hållbar utveckling. Genom att vi arbetar med våra mål, konsumtion, kretsloppet och livsstil och hälsa, får vi eleverna att bli medvetna om deras påverkan på miljön samt kunna påverka sin livsstil.

Vårt mål är att få eleverna att leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Att vi visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Våra mål

Må Bra

Vandring - Må bra aktiviteter i skogen - Massage - Extra idrott - Tipspromenad - Värdegrunds arbete
Hela Backaskolan med skola julaktivitet tillsammans med mat och julpyssel.
Backaskolans planering inför 40 års jubileum tillsammans med elevrådet.
Skoljoggen med fadderbarnen

må bra dag

Konsumtion 

Tagehylla - återvinning med fritids , nya leksaker - återvinnings lektioner - Plankan - Matsvinn - Lycka utan konsumtion /lektion - Tomater som blir nya tomater - Jeans blir förkläde - plastpåsar  blir plastmattor - t-shirts blir kassar.
Skräp och återvinning
- källsortera papper/glas/metall/batterier - Batterijakten - Plankan - Matsvinn - Tagehyllan - Kravmärkets innebörd  - Hur du kan påverka din miljö?
grön flagg

Backaskolan har varit Grönflagg skola sedan Våren 2016.

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2023-05-05