Om skolan

Hej alla blivande förskoleklassare!

Istället för ett Öppet hus bjuder vi på lite info om förskoleklassen via vår Facebook-sida.

(länk finns nedan)

https://www.facebook.com/ystadbackaskolan/posts/1347424618945762

Det kommer även ut en film inom det snaraste så håll koll på vår Facebook-sida.

Här är filmen 

värdegrund kopia .png

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. 
I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården finns områden med gammal natur och kultur bevarade. Eleverna har till stor del bilfri skolväg.

Backaskolan är en F-6 -skola i Ystad som vid skolstart den 19.8.2020 har 359 elever, varav ca 195 har en fritidsplats.

Vi har en fantastisk rikedom med 15 olika språk.

Skolledningen består av rektor och biträdande rektor (50 %) och totalt arbetar ca 40 medarbetare på skolan. Organisationen består dessutom av två arbetslagsledare, en på lågstadiet och en på mellanstadiet. Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar (Hasselbacken Fsk, Trollbacken åk 1-2, Kompisfritids åk 3-6).

Backaskolan är en framåtsträvande skola där ledning och personal tillsammans jobbar för att skapa den bästa skolan för våra elever. Trygghet och trivsel är ett av våra prioriterade områden och för att kunna erbjuda detta har våra pedagoger ett tätt samarbete med elevhälsan och varandra. Trygghetsteam och vår elevgrupp Kompisgänget som skapar olika aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och trygghet på hela skolan är andra exempel på hur vi jobbar förebyggande med denna fråga. För sjätte året i rad startar vi vårt skolår med att utlysa skolfred, en finsk tradition där vi belyser vikten av att ta väl hand om varandra.

Vi fortsätter vårt samarbete med Helsingfors universitet kring “Positivt CV”, där man jobbar systematiskt med att stärka elevernas styrkor och förmågor. I detta projekt samarbetar vi med Backa förskola och modersmålslärarna. Vi samverkar också med skola i Danmark, Nederländerna och Finland.

Hälsa och rörelse är ett annat område som vi arbetar mycket med på Backaskolan. Planerade rastaktiviteter, pedagogledd pausgymnastik och olika större rörelseaktiviteter (t.ex. Rynkeby skollopp) är exempel på aktiviteter vi erbjuder.


Delar av vårt kvalitetsarbete kan ni se i detta bildspel.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2021-02-03

Elevhälsoenkät 20/21

 
Länk till elevhälsoenkät

Åk 4