Om skolan

Värdegrund och vision

 

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. 
I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården finns områden med gammal natur och kultur bevarade. Eleverna har till stor del bilfri skolväg.

På Backaskolan finns förskoleklasser, grundskola åk 1-6 samt fritidshem. Backa förskola finns i samma byggnad.

Den 22 augusti när läsåret 2018/2019 startar går det 334 elever på Backaskolan. 
När vi startar Vårterminen 2019 är vi 345 elever. Vi har fått en fantastisk rikedom med 10 olika språk i vår skola.
38 pedagoger jobbar på skolan och fritidshemmen.
Vi har också 9 extratjänster från arbetsmarknadsenheten

Vi har ett varmt och tillåtande klimat på skolan.

Vi ger alla barn det de behöver, när de behöver det. 

Delar av vårt kvalitetsarbete kan ni se i detta bildspel.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-01-11