Om skolan

Värdegrund och vision

 

Backaskolan ligger i en attraktiv del av Ystad med blandad bebyggelse. 
I omgivningen finns stora grönområden som ger möjligheter för uteaktiviteter både under skoltid och fritid. Intill skolgården finns områden med gammal natur och kultur bevarade. Eleverna har till stor del bilfri skolväg.

På Backaskolan finns förskoleklasser, grundskola åk 1-6 samt fritidshem. Backa förskola finns i samma byggnad.

Den 20 augusti när läsåret 2019/2020 startar går det 331 elever på Backaskolan. 
Vi har fått en fantastisk rikedom med 10 olika språk i vår skola.
40 pedagoger jobbar på skolan och fritidshemmen.
Vi har 1 extratjänst från arbetsmarknadsenheten

Vi har ett varmt och tillåtande klimat på skolan.

Vi ger alla barn det de behöver, när de behöver det. 

Delar av vårt kvalitetsarbete kan ni se i detta bildspel.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-08-15