Mål och arbetssätt

I vår verksamhet arbetar vi utifrån Ystad kommuns gemensamma värdegrund "Bättre tillsammans".

Vi arbetar för att skapa en gemenskap där vi tar ansvarför varandra och våra relationer.

Vi vill ge våra elever rätt förmågor och kunskaper för att klara av sin roll i ett demokratiskt och solidariskt samhälle där det lokala och globala är av lika stor betydelse.

I vardagen ska våra elever:

  • Erbjudas en tillgänglig lärmiljö
  • Få en varierad undervisning
  • Motiveras och utmanas
  • Känna till målen de arbetar mot
  • Utveckla en digital kompetens
Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2024-04-08