Fadderskola

Sedan 1991 har vi på Köpingebro skola en fadderskola i Honduras i Centralamerika. Skolan ligger i barnbyn SOS CHILDREN VILLAGE TELA HONDURAS.

Detta startade vi som en del i vårt arbete med internationell förståelse, för att ha något konkret att återkomma till varje år. Honduras är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika.

Fadderskolan har vi genom stiftelsen SOS-barnbyar, vars idé är att ta hand om föräldralösa barn och värna om deras framtid genom att ge dem ett hem, en fostermamma och skolundervisning.

Varje läsår på FN-dagen uppmärksammar vi vår fadderskola speciellt. Då får våra elever veta vad som berättats för oss i de rapporter vi får två gånger om året från barnbyn i Honduras.

Bland annat får vi veta hur många pojkar och flickor som för tillfället finns i barnbyn , vad man gör på skolan och vilka framsteg eleverna gör.

Under november månad har vi sedan en frivillig insamling till fadderskolan under mottot:

                                  ” Många bäckar små blir en stor å"                                                                                                  

Läs mer om Honduras och vår fadderskola på www.sos-barnbyar.se
Veronica Persson är kontaktperson på Köpingebro skola.

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-04-22