Om skolan

Köpingebro skola är en F-6 skola med verksamhet från 6-13 år. Skolan, som är byggd 1967, ligger placerad 200 m från pågatågsstationen i Köpingebro. På skolan finns cirka 360 elever och ungefär 220 av dessa är inskrivna på skolans fritidshem.

Skolan är vackert belägen med närhet till skog, hav och kommunens naturskola Marietorp. På vår stora skolgård finns olika möjligheter till aktiviteter som främjar lek och rörelse, bland annat har skolgården en konstgräsplan, hinderbana, stor lekyta och bra utrustade lekplatser. Vi har på skolan en fullskalig sporthall, meröppet bibliotek och en skolrestaurang som varje dag serverar eleverna god och näringsrikt kost.

Vi satsar på att skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer som ska främja elevernas utveckling och lärande. Vi har en mycket god tillgång till digitala verktyg.

Skolan är organiserad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshemmen. Fritidshemmen är uppdelade i Rönnen/Ekens fritidshem F-1 och Kastanjens fritidshem år 2-3 samt Lindens fritidshem år 4-6. Fritidshemmen samverkar och samordnar öppning och stängning som sker på Rönnen/Eken.

Varje arbetslag leds av processledare. På skolan finns rektor, biträdande rektor och elevstödsamordnare. Skolan samverkar med Löderups skola som leds av samma rektorsteam.

Skolan har ett välfungerande elevhälso- och trygghetsarbete med elevhälsoteam, trygghetsteam och kärngrupp för arbetet med ”Barn gör rätt om de kan”. I elevhälsoteamet finns specialpedagoger, kurator, skolsköterska, elevstödsamordnare och rektor. Vid behov även psykolog. I trygghetsteamet finns representanter från de olika verksamhetsdelarna samt kurator, rektor och elevstödsamordnare.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2020-10-01

Elevhälsoenkät 20/21

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 4