Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2022/2023 finns följande:

Språk- och matematikutveckling

Målsättning

 • Alla elever ska klara kunskapskraven i Sv/SvA och Ma i år 3 och 6


 
Så här ska vi arbeta i elevgruppen

 • Erbjuda en kommunikativ miljö; arbeta med vardagsspråket, nivå 1 ord
 • Träna elevernas finmotorik, träna penngrepp
 • Arbeta med praktisk matematik, erbjuda praktiskt material för att konkretisera och öka förståelsen
 • Skrivande – skriva olika texter både med penna och digitalt, skriva för hand, forma bokstäver och siffror på rätt sätt
 • Arbeta med engelska i alla årskurser varje vecka

 

Lärandesituationer

Målsättning

 • Öka elevers motivation och nyfikenhet
 • Öka personalens samsyn kring bedömning
 • Fler elever ska tycka att utvecklingssamtalen är till hjälp
 • Eleverna ska stanna på fritidshemmet så länge omsorgsbehov finns
 • Utveckla vårt arbete med ”Relationspedagogik”

 

Så här ska vi arbeta i elevgruppen

 • Arbeta med estestiska uttrycksformer, kreativt skapande
 • Arbeta ämnesövergripande
 • Erbjuda olika ”verktyg” som stöd i elevernas lärande
 • Arbeta med elevaktiva utvecklingssamtal, planera för att kunna följa upp och arbeta med elevernas IUP:n
 • Arbeta med studieteknik
 • Göra eleverna delaktiga i de pedagogiska planeringarna
 • Utmana de studiestarka eleverna
 • Arbeta med studieteknik
 • Arbeta med digitalisering naturligt i undervisning
Publicerad 2023-06-14, Uppdaterad 2024-03-01