Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2018/2019 finns följande:

  • Arbeta med Grön Flagg
  • Arbeta med och utveckla arbetet med elevdelaktighet, inflytande och måltydlighet
  • Utveckla engelskundervisningen
  • Diskutera och utveckla våra lärmiljöer- skapa tillgängliga och inspirerande lärmiljöer
  • Utveckla samverkan mellan åldersgrupperna- ena skolan och skapa gemenskap

 

Barn i träd

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-02-13