Ämnesprogression

För att tydliggöra och underlätta arbetet med att ge eleverna på Köpingebro- och Löderups skola en röd tråd genom sin skolgång arbetar vi efter en tydlig progressionsplan inom de olika ämnena. 

I So och  No har vi under våren 2019 diskuterat och gjort upp en arbetsområdescykel med förmågor och kunskapsmål för att på ett fungerande sätt få till ett årshjul för dessa ämnen. Denna arbetsområdes cykel ska vara ett levande dokument och användas av oss pedagoger när vi planerar upp terminerna. Den ska även öka samarbetet mellan olika åldersgrupper genom att vi kan samplanera olika teman med varandra. 

Våra kollegiala diskussioner med att tydliggöra en ämnesprogression för eleverna från årskurs F-6 är ett viktigt led i att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning för våra elever.

 

Marie Ahnfeldt 
Förstelärare Köpingebro och Löderup skola

Publicerad 2019-08-28, Uppdaterad 2023-08-21