Skolans vision

Tillsammans lyfter vi!

Hela skolan

Engagemang 

Det finns ett engagemang för att tillsammans utveckla verksamheten och det gemensamma arbetet. Alla vuxna gör varje dag sitt yttersta för att möta varje människa och situation på bästa sätt. Med ett starkt engagemang ökar trivseln och med trivsel ökar engagemanget. 

Trygghet och god miljö

Vår skola har en god social, pedagogisk och fysisk inne- och utemiljö. Tillsammans  skapar vi trygghet genom stark gemenskap och ett välfungerande elevhälsoarbete. Vi tillgodoser elevers olika behov och förutsättningar genom en inkluderande miljö. 

Samverkan 

Vår verksamhet präglas av en öppen och ärlig kommunikation där vi inspireras och lär av varandra. Vi samverkar i det dagliga arbetet både i och mellan våra olika verksamheter och med vårdnadshavare. 

Undervisning

Undervisningen präglas av tydlighet i mål och struktur. Eleverna utmanas utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen är stimulerande och väcker nyfikenhet samt vilja och lust att lära. Eleverna har inflytande och känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten. 

Framtidstro 

Våra verksamheter är i framkant när det gäller att nå alla elever. Vi vågar prova nytt och har pedagogiska metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi hittar lösningar – tillsammans andas vi framtidstro!

 

Reviderad 210909

Publicerad 2022-02-02, Uppdaterad 2023-09-22