Skolans mål

Bland skolans mål och fokus läsåret 2022/2023 finns följande

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2022-11-08