Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

På Norreportskolan har vi fr.o.m. läsåret 13-14 startat föräldrasamverkan genom att starta ett skolråd där en föräldrarepresentant per klass, en lärare från varje arbetslag samt skolledningen ingår.

Denna grupp träffas under ett möte per termin och diskuterar frågor som dels kommer från föräldrarna men även frågor som skolan känner är angeläget att få föräldrarnas åsikter kring. Allt för att öka samarbetet mellan hem och skola.

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-06-05