Om skolan

Norreportskolan ligger i centrala Ystad, med en välkänd profil sedan ett sekel tillbaka. Skolan har byggts till under olika epoker, renoverats och fräschats till för att passa olika tiders pedagogiska idéer.

Skolan är en årskurs 7-9 skola med ca 475 elever. Undervisningsgrupperna ligger på  ca. 20-24 elever. För att ligga i framkant har Norreportskolan valt en organisation som bygger på tre åldershomogena arbetslag; arbetslag 7, arbetslag 8 och arbetslag 9. Arbetslagen följer på så sätt sina elever under hela skoltiden på Norreportskolan.

Lärarna i varje arbetslag undervisar endast i en årskurs åt gången, på detta sätt skapar vi trygghet, förtroende och goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Detta medför att lärarna på ett välutvecklat sätt kan samarbeta, samplanera, sambedöma samt ämnesintegrera i större omfång. På så sätt blir vi "den lilla, stora skolan".

Som förälder till ett högstadiebarn, är det inte alltid lätt att hjälpa sina barn med läxorna. Norreportskolan har därför schemalagd läxhjälp en gång i veckan. Eleverna får hjälp med sin läxor av behöriga lärare.

I varje klass verkar mentorer, de är dessa som elever och föräldrar i första hand ska vända sig till med frågor och synpunkter. Det är också mentorerna som håller i utvecklingssamtalen med elever och föräldrar en gång per termin. Undervisningsgrupperna är inte statiska utan kan förändras vid behov och görs i t.ex. matematik, slöjd, hemkunskap och moderna språk.

Erfarenhet såväl som betydande forskning, visar att god variation i elevernas vardag och undervisning är av godo, och inte minst fysiskt arbete är en viktig del i skolan. Norreportskolan har därför valt att utöka idrotten till ytterligare en extra schemalagd lektion i vecka - d.v.s.  tre lektioner idrott och hälsa per vecka.

Mer idrott ger bättre skolresultat (SVT reportage)

Utöver idrott och hälsa i dess olika former, strävar vi även efter att ge våra elever allsidig och varierande undervisning på olika sätt, där även bland de praktisk- estetiska ämnesområdena, som är en viktig del eftersom det är en kombination av teori och praktik.

 

Idrottstradition

Norreport har en stark idrottstradition där inte minst handboll, men även fotboll och futsal är idrotter som är tongivande.

Vårt medalj, -och pokalskåp är välfyllt efter flera SM-titlar och andra framgångar genom åren, och även i år spelar våra handbollskillar SM-finalspel i Stockholm!

Det är dock inte bara dessa tre idrottsinriktningar som förekommer på skolan, utan även en rad andra inriktningar som varierar från år till år beroende på intresse hos våra elever. Inom bland annat elevens val (ett valfritt fördjupningsområde) erbjuder vi goda möjligheter att tillgodose olika inriktningar av idrottsintressen.

Idrott och hälsa är tongivande delar av vår verksamhet eftersom vi självklart strävar efter fysiskt välmående hos våra elever. Häri ligger också uppskattade och återkommande friluftsaktiviteter.

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-05-17