3288036-hand-i-hand.jpg

Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

De olika professionerna i elevhälsoteamet ska med sina olika kompetenser bidra till en helhetslösning inför de utmaningar som elever och pedagoger möter i skolan.

För att få en röd tråd mellan elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget fortsätter vi vårt utvecklingsarbete där vi vill skapa förutsättningar för elevers lärande, hälsa och utveckling. Det gör vi genom att bjuda in pedagogerna på skolan till strukturerade elevhälsomöten. Elevhälsomötena blir ett forum för pedagoger och elevhälsoteam, där vi tillsammans kan bidra till att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Modellen som vi följer är baserad på systemteoretiska tankegångar som innebär att lärandet är grunden för förändring. 

Bengtsson, A, Kempe Olsson, M & Necoviski, I. (2017). Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

Jesper Hansson

Jesper Hansson

Biträdande rektor
Pernilla Wallin Andersson

Pernilla Wallin Andersson

Specialpedagog/Biträdande rektor
Margaretha Persson

Margaretha Persson

Skolsköterska
Linda Löwenborg

Linda Löwenborg

Kurator
Psykolog

Psykolog

Psykolog
 
 
Publicerad 2020-08-20, Uppdaterad 2022-08-31