3288036-hand-i-hand.jpg

Elevhälsoteamet

Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

De olika professionerna i elevhälsoteamet ska med sina olika kompetenser bidra till en helhetslösning inför de utmaningar som elever och pedagoger möter i skolan.

För att få en röd tråd mellan elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget fortsätter vi vårt utvecklingsarbete där vi vill skapa förutsättningar för elevers lärande, hälsa och utveckling. Det gör vi genom att bjuda in pedagogerna på skolan till strukturerade elevhälsomöten. Elevhälsomötena blir ett forum för pedagoger och elevhälsoteam, där vi tillsammans kan bidra till att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Modellen som vi följer är baserad på systemteoretiska tankegångar som innebär att lärandet är grunden för förändring. 

Bengtsson, A, Kempe Olsson, M & Necoviski, I. (2017). Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

Jesper Hansson

Jesper Hansson

Biträdande rektor
Pernilla Wallin Andersson

Pernilla Wallin Andersson

Specialpedagog/Biträdande rektor
Marie Bäckström

Marie Bäckström

Skolsköterska
Linda Persson

Linda Persson

Kurator
Eva Hansson

Eva Hansson

specialpedagog
Publicerad 2022-08-20, Uppdaterad 2023-09-01