Vår vision

Trygga individer med mod att möta framtiden!

Vi arbetar för att eleverna på Sövestad skola ska: 

- känna nyfikenhet i lärandet.
- känna arbetsglädje.
- ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället nu och i framtiden.
- planera, genomföra och utvärdera sina arbeten.
- få en god självkänsla.
- ha inflytande över sitt skolarbete. 

På Sövestad skola ska alla barn känna att:

De blir sedda.
De blir utmanade.
De får god självkänsla.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2020-08-23