Fritidshemmet

Lilla fritids: 0411-578023 

Stora fritids: 0411-578031

Öppettider: 06.00-18.00

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-09-26