Avdelningar

Kontakt avdelningar: 

Expedition Västerportskolan: 0411 - 57 75 16

Skolvärd: 0411 - 57 74 92

Fritidshem F-1: 070 81 00 948

Fritidshem 2-6: 070 86 54 267

Matsal: 0411 - 57 74 90

Arbetslag Navet F-3, Öst 4-6, Väst 7-9, Nord 7-9 och Syd 7-9: vasterportskolan@ystad.se

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-08-11