Önskemål om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering.

Vill du läsa mer om tillvägagångssättet, riktlinjer och övrig information om skolplacering klickar du på Förskoleklass respektvie Årskurs 7 nedan.  

Vill du komma direkt till e-tjänsten för skolval (Mitt Skolval) klickar du här.

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2020-01-22

Öppet Hus åk 7

Högstadieskolorna bjuder in till Öppet Hus när skolplaceringen är klar. Ta kontakt med respektive skola för att boka ett direkt besök.

Norreportskolan 

Västerportskolan 

Öppet Hus förskoleklass

Köpingebro skola
Tisdag den 14 januari 17.00-18.30

Löderups skola
Torsdag den 16 januari 17.00-18.30

Edvinshemsskolan
Måndag den 20 jan 15.30-17.00

Backaskolan
Tisdag 21 jan kl. 16.00-18.00

Sövestads skola
Tisdag den 21 januari 16.00-18.00

Östra skolan (blivande Källan)
Onsdag 22 jan kl. 17.30-19.00

Hedeskoga skola
Torsdag den 23 jan 16.00-18.00

Svarteskolan
Torsdag den 23 januari 16.00-18.00

Västerport Förskoleklass
Torsdag 23 januari 15.00-18.00