Önskemål om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå.
Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering.

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2019-11-21

Öppet Hus åk 7

Högstadieskolorna bjuder in till Öppet Hus när skolplaceringen är klar. 

Norreportskolan 

Västerportskolan 

Öppet Hus förskoleklass

Köpingebro skola
Tisdag den 14 januari 17.00-18.30

Löderups skola
Torsdag den 16 januari 17.00-18.30

Edvinshemsskolan
Måndag den 20 jan 15.30-17.00

Backaskolan
Tisdag 21 jan kl. 16.00-18.00

Sövestads skola
Tisdag den 21 januari 16.00-18.00

Östra skolan (blivande Källan)
Onsdag 22 jan kl. 17.30-19.00

Hedeskoga skola
Torsdag den 23 jan 16.00-18.00

Svarteskolan
Torsdag den 23 januari 16.00-18.00

Västerport Förskoleklass
Torsdag 23 januari 15.00-18.00