Önskemål om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun får barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare önska i vilken skola de vill gå. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering.

Vill du läsa mer om tillvägagångssättet, riktlinjer och övrig information om skolplacering klickar du på Förskoleklass respektvie Årskurs 7 nedan.  

Vill du komma direkt till e-tjänsten för skolval (Mitt Skolval) klickar du här.

Nu, den 27 april 2020, har alla elever fått ett definitivt besked om skolplacering i Ystads kommun inför läsåret 2020/2021. Beskedet skickades via e-post till vårdnadshavarna. Det är också möjligt att logga in i tjänsten mittskolval.se och se och ladda ner placeringen där. 

Om ni som vårdnadshavare inte fått den skolplacering ni önskade högst för ert barn skickas också ett placeringsbesked hem via post, tillsammans med ett beslutsunderlag och en besvärshänvisning. 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2020-04-28

Öppet Hus

Högstadieskolorna ställer in sitt Välkommen-hit-hus som skulle ägt rum nu i slutet av vårterminen, på grund av rådande omständigheter kopplat till Covid 19. Inom kort publiceras istället en film från respektive skola där verksamheten presenteras.  Har du frågor kring respektive högstadieskola tar du kontakt direkt med

Norreportskolan 
Västerportskolan 

 

Förskoleklasserna har haft Öppet hus under januari månad. Missade du öppet hus kan du höra av dig till rektor på respektive skola för att få mer information.

Köpingebro skola
Löderups skola
Edvinshemsskolan
Backaskolan
Sövestads skola
Östra skolan (blivande Källan)
Hedeskoga skola
Svarteskolan
Västerport Förskoleklass