Hur går önskemål om skolplacering till?

Önskemål om skolplacering görs under perioden 24 januari - 14 februari 2020. Under denna period ska vårdnadshavare till barn som ska börja i årskurs 7 önska skolor. Information om skolorna, deras mål och arbetssätt hittar du via länkarna till höger. 

Önskemål om skolplacering kommer att ske digitalt via en e-tjänst. Inloggning sker med e-legitimation. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation. 

Om barnet har två vårdnadshavare görs önskemålet av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in via egen inloggning och bekräftar det gjorda önskemålet. 

I de fall den andra vårdnadshavaren nekar det önskemål som är gjort av den första vårdnadshavaren, börjar processen om från början.

Om önskemålet inte är komplett när skolplaceringsperidoen är stängd kommer Ystads kommun att placera eleven på en så kallad garantiskola. 

Besked om preliminär placering skickas ut med brev i mars månad. För frågor kring ditt barns placering hänvisas du till Kultur och Utbildningsförvaltningens handläggare.

väg med löv i dimma

Elever som redan går i årskurs 6 på Västerportskolan har per automatik en reserverad plats i årkurs 7 på Västerportskolan, men vårdnadshavare behöver ändå logga in i e-tjänsten och aktivt välja Västerport.

Elever folkbokförda utanför Ystads kommun, som läsåret 2019/2020 har en skolplacering i åk 6 i Ystads kommun, har per automatik en reserverad plats i årskurs 7. Vårdnadshavare kommer få inbjudan och behöver logga in i e-tjänsten och önska skola. 

Planerar du att söka till fotbollsakademin på Norreportskolan kan du få mer information genom att välja länken till fotbollsakademin på föregående sida. Alla vårdnadshavare behöver logga in i e-tjänsten och välja fotbollsakademin. 

Elever som inte är folkbokförda i Ystads kommun kan antas i mån av plats. Ansökan görs via blankett som publiceras här i januari. Kontakta våra handläggare för mer information.

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2019-12-11

Kontakt angående skolplacering

Har du frågor gällande skolor och skolplacering, kontakta våra handläggare.

kou-handlaggare@ystad.se