Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 21/22 görs separat och kräver ingen inloggning. Ansökan görs senast den 4 maj.
 
Observera att Ystads kommun har skolskjutsområden. Om man som vårdnadshavare önskar skolplacering för sitt barn på en skola som inte ligger i skolskjutsområdet utifrån folkbokföringsadressen beviljas inte barnet inte skolskjuts dit. Beviljad skolskjuts gäller endast till den skola där kommunen skulle valt att placera ert barn; den så kallade garantiskolan. För mer information om skolskjutsområden och ansökan se ystad.se/skolskjuts.

Information skolskjuts blivande förskoleklass

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (förskoleklass till årskurs 3) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 1,5 kilometer. Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg och växelvis boende. 

Ni ska endast ansöka om skolskjuts om den kommer nyttjas under förskoleklassen. Vet ni att skolskjuts kommer att nyttjas längre fram i skolgången ansöker ni först det läsår som det är aktuellt. Tänk på att det är förälders ansvar till och från hållplatsen.

 

Information skolskjuts blivande åk 7


Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (förskoleklass till årskurs 9) och Kunskapsskolan (årskurs 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 3,5 kilometer (årskurs 7-9). Ansökan om skolskjuts kan även göras i samband med funktionsnedsättning (intyg krävs), trafikfarlig väg och växelvis boende. 

De flesta antalet berättigade skolskjutselever i årskurs 7-9, får det i form av skolkort till regionstrafiken. Skolkorten delas ut på respektive skola i samband med skolstart. Eleverna åker gratis de första skoldagarna tills korten är utdelade. Ingen ansökan krävs för Skånetrafikens skolkort!

För de elever i årskurs 7-9 som inte kan åka med regionstrafiken erbjuder kommunen Y-turer. Dessa turer går endast en morgontur- samt en eftermiddagstur och samordnas med samtliga högstadieskolor. Ansökan krävs! 

 
 
 

Publicerad 2018-11-14, Uppdaterad 2020-11-19