Kontakt

Kontakt skolskjutsar

Frågor om skolskjuts skickas i första hand till skolskjuts@ystad.se och i andra hand ring 0411-57 77 62. Mer information finns i Skolskjutsreglementet samt under frågor och svar här på hemsidan. 

Ni kan även kontakta skolskjutsansvarig Henrik Evald på henrik.evald@ystad.se

 

Bergkvarabuss AB 0411-677 04
Svarteskolan, Hedeskoga skola, Sövestad skola, Köpingebro skola, Löderup skola och högstadieskolorna. Telefonnummer till respektive busstur hittar du nedan.

Sydbuss AB 0411-170 90
Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan

 

Telefonnummer till Bergkvaras bussturer:

Rådjuret:     0725-74 10 01

Hästen:        0725-74 10 02

Valpen:         0725-74 10 03

Fjärilen:        0725-74 10 04

Björnen:        0725-74 10 44

Örnen:           0725-75 40 05

Långben:       0730-28 66 62

Kalle Anka:   0730-40 71 37

Vargen:          0730-41 43 75

Bamse:           0730-43 74 81

Skalman:       0730-35 96 59

 

Synpunkter

Om det hänt något du vill rapportera

Har något hänt på skolskjutsen som du vill att vi ska ha kännedom om är du välkommen att göra det via mailadressen: skolskjuts@ystad.se.  Ni får även lämna positiv respons och berätta något bra som hänt. Vid klagomål ska anmälan även göras på KoU:s klagomålslänk. Det kan vara allt från att taxi/buss inte kommer i tid eller inte har kommit alls eller att det är oroligt bland eleverna på bussen eller i taxin eller något annat som ni inte tycker känns bra.

Publicerad 2018-03-28, Uppdaterad 2020-05-11