Studiehandledning

Studiehandledning är handledning på modersmålet och  ges framför allt till nyanlända elever i Tre personer i ett samtalgrundskola och gymnasieskola. Studiehandledning ges till elever som inte kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska, vilket gör att de inte kan nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Studiehandledning kan vara en extra anpassning eller en stödåtgärd. Studiehandledning ges individuellt eller i grupp på elevens skola. Det är skolan som ansöker om studiehandledning.

Publicerad 2022-07-01, Uppdaterad 2023-08-18