Information till vårdnadshavare

Att årskurs 7-9 undervisar via distansundervisning innebär att:

  • Elever på Norreportskolan och Västerportskolan (årskurs 7-9) får från och med måndag den 11 januari undervisning via distans.

  • Enstaka elever, i särskilda fall efter överenskommelse med rektor, kan undervisas på skolan. Skolan kontaktar berörda.

  • Elever i åk 7-9 undervisas via distans under en begränsad tid, fram till och med den 31 januari.

  • Från och med den 1 februari, under veckorna 5, 6 och 7, återgår elever i åk 7-9 successivt till närundervisning, genom att en årskurs i taget undervisas på plats i skolan. Läs mer i Vklass.

  • Lunch kommer att finnas för avhämtning även under v. 5, 6 och 7 för de elever som undervisas via distans. Anmäl behov av lunch via länken senast torsdag klockan 13. Mer information om lunchutdelning finns i Vklass.   

  • Är ditt barn sjukt eller av någon anledning inte kan delta i distansundervisningen behöver du anmäla frånvaro via Vklass.  

 

Håll dig uppdaterad och informerad

Personal på skolan och från kommunen uppdaterar kontinuerligt via Vklass. Oftast publiceras viktig information i nyhetsflödet på Vklass, därför är det bra att du kontinuerligt loggar in och tar del av uppdateringar, och inte bara förlitar dig på information som skickas via e-post.

I schemat på Vklass kan du under respektive schemaposition se vilka uppgifter ditt barn ska genomföra under, alternativt förbereda till lektionen.
Om du saknar inloggningsuppgifter till Vklass kontaktar du skolans IT-ansvarig. Alternativt går det bra att logga in med bank-id via Mina sidor. Se till att du är inloggad på Mina sidor innan du klickar på Vklass.  

Viktig information som rör förskola och skola publiceras också på ystad.se.

Hjälpa till och stötta

Vad kan jag som förälder göra för att hjälpa till och stötta när det gäller undervisning på distans?

Utbildningsradion har publicerat en kort film som handlar om hur föräldrar och lärare kan samarbeta för att göra situationen så bra som möjligt för eleverna.

Sammanfattningsvis kan du hjälpa till genom att
-Hålla dig uppdaterad genom Vklass nyhetsflöde och schema
-Se till att ditt barn håller sig till vanliga rutiner; god sömn, rörelse och varierad kost är alltid byggstenar för att kunna tillgodogöra sig skolarbetet på ett bra sätt. 
-Hjälpa ditt barn att hålla god sed för möten; läs Ystads kommuns regler här.
-Peppa, vara nyfiken och ha försåelse för att situationen är ny och ovanlig för alla, både i hemmet och i skolan. Vi gör det här tillsammans!

Kontakt

Vi förstår att ovanliga situationer kan skapa oro och funderingar. Har du frågor du behöver få svar på vänder du dig i första hand till ditt barns lärare och i andra hand till rektor. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida. 

Publicerad 2020-03-25, Uppdaterad 2021-01-26