Distans- och fjärrundervisning i Ystads kommunala grundskolor

Denna sida, tänkt som ett pedagogiskt, didaktiskt och tekniskt stöd om grundskolorna skulle övergå till distansundervisning, är främst riktad till lärare, och uppdateras kontinuerligt.

På grund av ett allvarligt smittläge avseende Covid-19 i Skåne och för att minska risken för smittspridning rekommenderar Smittskydd Skåne en övergång till distansundervisning för högstadiet. Utifrån det har Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslut om distansundervisning för årskurserna 7-9. Från och med den 1 februari återgår årskurs 7-9 successivt till närundervisning genom att en årskurs i taget undervisas på plats i skolan. Observera att beslutet inte omfattar grundsärskolan.

Vad betyder detta för mig som förälder? Läs mer här.

Publicerad 2022-03-25, Uppdaterad 2024-01-31