Länkar

Samlade länkar som är relevanta för pedagoger inför en eventuell skolstängning och övergång till fjärrundervisning eller distansundervisning.

Digitala läromedel

Skolresurser 
En resursportal av Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket, där lärare kan dela med sig av material till varandra för att underlätta fjärr- och distansundervisning.
Swedish Edtech Industry

Skolmyndigheterna

Verktyg som stöd i distansundervisning – SPSM
Konkreta råd om flexibel undervisning – SPSM
Fakta, frågor och svar om fjärrundervisning – Skolverket
Ny förordning gällande att stänga skolorna – Skolverket
Organisera och undervisa på distans – Skolverket

URs material för skola hemma

Skola hemma experterna – UR
Plugga smart hemma – UR

Tips från pedagogiska experter

Undervisa på distans tips och råd – Ifous
Fokus fjärr- och distansundervisning – Skolporten.se
Skola hemma – En webbplats som upprätthålls i samverkan mellan Skolverket, UR, med flera.
Ny i svenska skolan – blogg
Lektionsdesign på distans  – Specialpedagogen
Positiva erfarenheter av undervisning på distans – framgångsfaktorer och exempel– Helena Wallberg, specialpedagog
Experternas tips för en lyckad distansundervisning – Natur & Kultur – med tips från Louise Sjöstrand, Daniel Barker, Cecilia Lilja och Jakob Harknäs

 

Publicerad 2020-03-25