Handlingsplan med riktlinjer

Vårt uppdrag är att stödja er som arbetar inom förskola, åk F-6 åk 7-9 och Grundsärskolan i Ystads kommun, angående ert arbete med studie- och yrkesvägledning.

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Till höger hittar du stödmallar som hjälper dig att koppla ditt arbete med studie- och yrkesorientering till Lgr11. Det är även tänkt att vara till hjälp när du arbetar med kvalitetsredovisning och ska redogöra för hur ni arbetar med handlingsplanen.

Vad säger Skolverket?

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning-Hela skolans ansvar

Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Vad säger Skolinspektionen?

Kvalitetsgranskning Rapport 2019

Publicerad 2012-09-25, Uppdaterad 2021-02-22