Handlingsplan med riktlinjer

Vårt uppdrag är att stödja er som arbetar inom förskola, åk F-6 samt åk 7-9 i Ystads kommun, angående ert arbete med studie- och yrkesvägledning .

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Nedanför hittar du stödmallar som hjälper dig att koppla ditt arbete med studie- och yrkesorientering till Lgr11. Det är även tänkt att vara till hjälp när du arbetar med kvalitetsredovisning och ska redogöra för hur ni arbetar med handlingsplanen.

Åk 1-3

Åk 4-6

Åk 7-9

Vad säger Skolverket?

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning-Hela skolans ansvar

Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Vad säger Skolinspektionen?

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5

Publicerad 2012-09-25, Uppdaterad 2017-03-17