Idébanken

Välkommen till idébanken för studie- och yrkesvägledning i undervisningen-hela skolans ansvar.

"För en likvärdig och normmedveten karriärvägledning"

 

Publicerad 2013-05-06, Uppdaterad 2020-11-19

Kontakt

Jenny Norberg Randowo
Samordnare SYV
0411-57 74 83

Kontakt

Therese Gustafsson
Studie- och yrkesvägledare
0411-57 75 08

Kontakt

Helene Larsson
Studie- och yrkesvägledare
0411-57 71 19