Lektionsplaneringar

Alla förslag på lektioner och projektarbeten är kopplade till Läroplanen och "Riktlinjer och handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Ystads kommun".  Förslagen kan passa andra åldrar. Gå gärna in och gör din egna bedömning utifrån dina elever.

Många arbetar redan idag med studie- och yrkesorienterande insatser och vi tar tacksamt emot era förslag. Klicka på länken nedan.

Maila lektionsförslag och övriga tips

Publicerad 2013-10-22, Uppdaterad 2021-01-14