PRAO

Guide med allt du behöver veta kring PRAO

Publicerad 2022-01-16, Uppdaterad 2024-06-11

Kontakt

Amanda Andrén 

Praosamordnare & 

Studie- och yrkesvägledare 

amanda.andren@ystad.se 

0411- 57 71 19