Meritvärde

Meritvärde är aldrig exakt samma från år till år. Men att titta på tidigare år och jämföra med ditt egna meritvärde, kan ge dig en antydan om hur du ligger till på ett visst program och en viss skola.

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. 

Det är viktigt att du tänker ut flera alternativ till ditt gymnasieval och rangordnar dem.

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04