Turid_visar_biblioteket_2019-05-27.jpg

Om oss

Skolbiblioteksenheten för Ystads grundskolor ligger organisatoriskt direkt under utbildningsförvaltningen med skolchef som chef. Vi arbetar utifrån den treåriga utvecklingsplan som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12. (Utvecklingsplanen hittar du under "Styrdokument" nedan)

Målet är likvärdig skolbiblioteksverksamhet på alla Ystads grundskolor.

2019 - skolbiblioteksenheten utgörs av en bibliotekarie som samordnare och två bibliotekspedagoger som helt förlägger sin verksamhet ute på skolor i samarbete med pedagoger och övrig personal. Vi arbetar 2019 på Backaskolan, Edvinshem/Edvinshusskolorna, Östra/Bleke skolor och skolorna i Hedeskoga och Sövestad.

2020 - skolbiblioteksenheten har utökats med ytterligare en bibliotekspedagog och vi arbetar (utöver skolorna ovan) även på skolorna i Köpingebro, Svarte och Löderup.

2021 - ska enheten utökas med ytterligare två bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier och även arbeta mot Norreportskolan och Västerportskolan.

Skolbiblioteksplan för grundskolor och gymnasieskolor i Ystads kommun är en del av kommunens biblioteksplan för folk- och skolbibliotek. Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2019. (Du hittar biblioteksplanen under "Styrdokument" nedan)

 

Publicerad 2019-05-27, Uppdaterad 2021-01-11

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram