Turid_visar_biblioteket_2019-05-27.jpg

Om oss

Alla våra kommunala grundskolor i Ystad har bemannade skolbibliotek och skolbiblioteksverksamhet. Idag är fem skolbibliotekarier/bibliotekspedagoger anställda ute i verksamheten.

Två är anställda på Västerport och Norreport och övriga tre är anställda centralt och har mer än en skola de växelvis arbetar på. En stryrka i detta är att även våra allra minsta skolor får tillgång till en heltidsantälld skolbibliotekarie och samma fina verksamhet som på våra större skolor. Vårt strävan är likvärdiga, aktiva skolbibliotek för alla våra elever i kommunen! 

Nedan hittar ni aktuellt schema för de bibliotekspedagoger som har mer än en skola samt länkar till våra styrdokument. 

Publicerad 2023-05-27, Uppdaterad 2024-07-02

Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram