1255504-paper-stack.jpg

Styrdokument skolbibliotek Ystad

Här hittar du styrdokument för skolbiblioteken i Ystads kommun:

Verksamhetsplan skolbibliotek F-6 rev jan 2022

Utvecklingsplan skolbibliotek 2019-2022

Biblioteksplan 2020-2031 Ystad (folkbibliotek och skolbibliotek)

Nulägesrapport skolbibliotek dec 2018

 

Kvalitetsrapporter:

Kvalitetsrapport skolbibliotek 2019-2021

Publicerad 2020-03-12, Uppdaterad 2022-01-13

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram