Nätverksmöte

Folder nätverksmötenIbland är många personer och myndigheter inblandade i ett barns utveckling. Föräldrar och personal kan då uppleva att de olika parterna/aktörerna inte känner till varandras uppdrag eller att de har olika visioner om vad som är bäst för barnet.

För att undvika detta och för att man ska få en bra samlad planering kring barnet, kan någon i personalen runt barnet ansöka om nätverksmöte.

När en ansökan kommit in, får två speciellt utbildade samtalsledare i uppdrag att hålla i Nätverksmötet. Samtalsledarna känner inte till barnet sedan tidigare.

Innan nätverksmötet sker träffas föräldrar, samtalsledare och initiativtagare vid ett förmöte för att bestämma syfte och gästlista. Det är alltså föräldrarna som tillsammans med samtalsledarna, bestämmer vilka som ska delta i det egentliga Nätverksmötet. Var och en av de inbjudna har som uppgift att se på vilket sätt de bäst kan bidra för att barnet skall kunna gå vidare i sin utveckling. Det kan även uppstå nya idéer om barnets bästa under mötet.

Nätverksmötet fokuserar på barnets styrkor och förmågor. Fokus ligger på att se barnets hela situation och utifrån den hitta hållbara lösningar.

Om du som förälder tror att nätverksmöte hade gynnat ditt barn, kan du kontakta barnets skola/förskola eller kontaktpersonerna till höger.

Om du som tjänsteman vill initiera ett nätverksmöte så fyller du i ansökan i kolumnen till höger. Det krävs att du har fått samtycke från barnets vårdnadshavare.

 

Publicerad 2022-10-08, Uppdaterad 2023-11-29

Kontakt

Malin Normark
Social omsorg
malin.normark@ystad.se

Folder nätverksmöte

Ansökan

Ansökan till nätverksmöte skickas till:
kou-natverksmoten@ystad.se

OBS: Skriv kontaktuppgifter men inga personuppgifter i ansökan