roller-coaster-4907332_1920.jpg

Anhörigstöd - missbruk

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Oavsett vilken form av missbruk och beroende det gäller kan det behövas vägledning kring vilken hjälp som finns att få. Du kanske har många frågor och tankar kring din situation?

Att vara anhörig till någon som använder droger, alkohol eller tabletter är oftast en väldigt tuff situation att befinna sig i.

Kanske känner du dig maktlös och frustrerad och då är det lätt att man glömmer bort sig själv och sitt eget välbefinnande.

Det kan hända att du inte prioriterar att söka hjälp för din egen del och kanske inte ens vet om att det finns hjälp och stöd att få.

Känner du igen dig?

Behöver du hjälp kan du kontakta mig. Hjälpen kan bestå i vilka frågor som helst gällande din situation som anhörig.

Anhörigstödet

  • Ger rådgivande samtal.
  • Är kostnadsfri.
  • Stöttar dig i den situation du befinner dig i.
  • Informerar om vilken annan hjälp som finns och kan behövas.
  • Lyssnar på dig och försöker bringa ordning, hopp och stöttning i din situation.
  • Har tystnadsplikt och dokumenterar inte.
  • Har skyldighet att anmäla oro gällande barn.
  • Arbetar på uppdrag av dig som anhörig.

Dina behov styr

Du kan ringa eller maila när det passar dig.
Det är du och din situation som styr plats och tid för ett eventuellt möte.

Publicerad 2022-04-06, Uppdaterad 2023-09-05

Kontakt

Anhörigkonsulent/Vuxenenheten
Susann Nilsson
Tfn: 0411-57 78 54
E-post: susann.nilsson@ystad.se

Kontakt kvällstid
Tisdagar till kl. 19:00
Torsdag ojämn vecka till kl. 21:00

Övrigt

Tematräffar
Torsdagar jämn vecka
Kl. 18:00 - 21:00 på Lilla Östergatan 26 D.
Ring 0411 - 57 78 84 för mer information.

 

Nyheter

Håll utkik!

Gratis "Event" på Ystads teater
den 22 november kl. 18:00-21:00
- "Hjälp oss att hjälpa er".

Mer info kommer.