Kultur

Du som ung har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur. Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt, men de har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn. Barn har även rätt att själva producera kultur i olika former.

All information som handlar om kultur i Ystad finns på
www.ystad.se/kultur

Publicerad 2018-10-30, Uppdaterad 2019-07-01