bild_kulturpris.jpg

Kulturpris och kulturstipendium

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för Ystads kommuns kulturpris och stipendium.


Ystads kommuns kulturpris är instiftat
för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun. Kulturpriset uppgår till 35 000 kr.

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun. Kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr.

Kulturpris och kulturstipendium utdelas till enskild person, förening eller organisation som har eller haft sin hemvist inom Ystads kommun, eller som är eller har varit verksam i kommunen.

Utdelning av kulturpris/hederspris, vilket uppgår till 35 000 kr, och kulturstipendium vilket uppgår till 10 000 kr, handläggs av Kulturnämnden. Nämnden utser pristagare och stipendiat.

Kulturnämnden äger rätt att dela upp fastställd prissumma avseende kulturpriset på flera enskilda mottagare och äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år. Kulturstipendiet skall utdelas varje år.

Förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium. Kulturpris och kulturstipendium kan tilldelas anställd inom Ystads kommun endast om det avser gärningar som skett utanför anställningen.

Senaste tidpunkt för inlämning av förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium skall offentliggöras i lokalpressen. Förslag och ansökan skall inlämnas skriftligen till Kultur- och Utbildningsförvaltningen. Förslag och ansökningar som inkommit efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Dock kan nämndsledamot enligt kommunallagen lämna förslag med motivering vid nämndens sammanträde.

Kulturpriset och kulturstipendiet delas ut vid ett offentligt arrangemang under hösten. Dessutom ska priset och stipendiet uppmärksammas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium ska skickas till

Ystads kommun, Kultur o Utbildning
271 80 Ystad eller 
kultur@ystad.se

Datum för sista inlämningsdag är 30/9 2020.

Förslag som kommit in efter sista ansökningsdag behandlas inte.

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-11-22, Uppdaterad 2020-09-09